Hình ảnh khi lắp đặt giàn phơi thông minh Hòa Phát HP 999B nhà cô An tại P3103 tòa N01- T4 Khu Ngoại Giao Đoàn

Leave a Reply