Hình ảnh thu lại sau khi lắp đặt giàn phơi thông minh H-Tech HT 88 nhà anh Tú tại số 25 ngõ 497 Âu Cơ, Hà Nội

Leave a Reply